• info@tkmgroup.com.vn
 • Địa chỉ giao dịch: số 21, Ngõ 1, Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hệ thống Mobile Computer Testing System (MCTS)

Đây là hệ thống phần mềm được cấu thành từ nhiều mô đun, mỗi mô đun thực hiện các chức năng khác nhau.

1. Mô đun kiểm tra phần cứng máy tính

Chức năng này sẽ giúp hệ thống phần mềm thu thập thông tin về phần cứng máy tính bao gồm:

 • Bo mạch chủ (Mainboard): …
 • Vi xử lý (CPU): …
 • Bộ nhớ chính (RAM): …
 • Ổ cứng (Drive): …
 • Thiết bị ngoại vi (USB, 3G, Graphic…): …

2. Mô đun kiểm tra thông tin hệ điều hành và phần mềm

Mô đun này sẽ có những chức năng thu thập chính như sau:

 • Thông tin về hệ điều hành đang sử dụng ….
 • Thông tin về danh sách các phần mềm và phiên bản đang cài đặt.
 • Thông tin về danh sách các dịch vụ đang chạy trên máy tính.

3. Mô đun kiểm tra an ninh máy tính

Chức năng cơ bản của module này là:

 • Rà quét, phát hiện các thiết bị trong hệ thống mạng …
 • Phát hiện, cảnh báo thông tin lỗ hổng/điểm yếu trên toàn hệ thống..
 • Phát hiện, cảnh báo thông tin lỗ hổng/điểm yếu cho từng phòng ban, tổ chức.
 • Phát hiện các thông tin cơ bản trong mạng …

4. Mô đun kiểm tra nguy cơ mất an toàn của máy tính

Phần mềm này khi hoạt động trên máy tính sẽ thu thập những thông tin
như sau:

 • Thông tin về các tiến trình phần mềm đang thực thi.
 • Thông tin về các dịch vụ (services) đang được triển khai trên máy tính.
 • Thông tin về các chương trình khởi động cùng máy tính.
 • Thông tin về cấu hình kiểm soát truy cập của máy tính …
 • Thông tin về cấu hình hoạt động Internet của hệ thống …
 • Thông tin kiểm tra hệ thống file và tổng hợp những file nghi ngờ là nguy cơ mất an toàn.
 • Dựa vào một số các thông tin thu thập được ở trên, phần mềm sẽ phát hiện thông minh các nguy cơ lây nhiễm virus, thu thập các mẫu nghi ngờ là nguy cơ mất an toàn.
 • Hỗ trợ phân tích tất cả các định dạng tệp thực thi, tệp văn bản trên Windows …
 • Cho phép trích xuất báo cáo phân tích dưới dạng PDF

5. Mô đun tổng hợp dữ liệu

Chức năng của mô đun này như sau:

 • Tổng hợp báo cáo phần cứng.
 • Tổng hợp báo cáo phần mềm và hệ điều hành.
 • Tổng hợp báo cáo an ninh.
 • Tổng hợp báo cáo nguy cơ mất an toàn.
 • In báo cáo.