• info@tkmgroup.com.vn
 • Địa chỉ giao dịch: số 21, Ngõ 1, Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Giám sát toàn diện an ninh hệ thống: Giải pháp thực hiện giám sát toàn diện an ninh hệ thống bao gồm việc giám sát thiết bị mạng và các thiết bị hoạt động trong giải mạng.
 • Rà quét an ninh hệ thống:
  • Tự động rà quét, kiểm tra tình trạng an ninh của toàn bộ hệ thống mạng theo định kỳ.
  • Rà quét, phát hiện các thiết bị trong hệ thống mạng.
  • Phát hiện các thông tin cơ bản trong mạng: thông tin các ứng dụng; dịch vụ; giao thức.
  • Hoạt động 24/7.
  • Đưa ra các đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng với các lỗ hổng và các thông tin thu thập được
 • Lập báo cáo: Báo cáo tổng hợp quá trình rà quét an ninh hệ thống, tấn công kiểm thử hệ thống và các báo cáo khác phục vụ công tác quản trị.
 • Dữ liệu lỗ hổng được cập nhật liên tục: CSDL về lỗ hổng luôn được cập nhật mới nhất;
 • Lập lịch quét với thời gian chi tiết
 • Cho phép thay đổi giao diện Sáng/Tối

Bản tiêu chuẩn

5 tỷ
 • - Số lượng rà quét lên tới 200 thiết bị
 • - Cơ sở dữ liệu cập nhật liên tục
 • - Bản quyền gia hạn theo năm

Bản nâng cao

Liên hệ
 • - Số lượng rà quét không giới hạn
 • - Cơ sở dữ liệu cập nhật liên tục
 • - Ứng dụng công nghệ AI
 • - Bản quyền linh động
 • - Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng