• info@tkmgroup.com.vn
 • Địa chỉ giao dịch: số 21, Ngõ 1, Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Hòa, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thu thập thông tin phần cứng máy tính

 • Thu thập thông tin về Bo mạch chủ (Mainboard):
  • Dòng bo mạch chủ (Model, Chipset);
  • Hãng sản xuất (Manufacturer);
  • Thông tin BIOS;
  • Thông tin cấu hình
 • Thu thập thông tin về Vi xử lý (CPU):
  • Hãng sản xuất (Manufacturer);
  • Tên loại vi xử lý;
  • Thông số công nghệ trong Vi xử lý này;
  • Dòng vi xử lý (Model, Family, Revision).
 • Thu thập thông tin về Bộ nhớ RAM:
  • Hãng sản xuất;
  • Dòng thiết bị (Model, Name, Family);
  • Loại bộ nhớ (RAM, DRAM, DRAM II…);
  • Thông số kỹ thuật (Cache, bus, dung lượng, Cicle time).
 • Thu thập thông tin về Ổ cứng (Drive):
  • Hãng sản xuất (Manufacturer);
  • Dòng thiết bị (Model, Name, Family);
  • Thông số kỹ thuật (Bus, USB, PCI, dung lượng);
 • Thu thập thông tin về Thiết bị ngoại vi (USB, 3G, Graphic):
  • Hãng sản xuất, thông số kỹ thuật.


Thu thập thông tin hệ điều hành và phần mềm

 • Thu thập thông tin về hệ điều hành đang sử dụng (Windows, Linux);
 • Thu thập thông tin về danh sách các phần mềm và phiên bản đang cài đặt;
 • Thu thập thông tin về danh sách các dịch vụ đang chạy trên máy tính;
 • Thu thập phân loại các thông tin phần mềm thu thập được thành các danh mục tương ứng.

Kiểm tra các nguy cơ mất an toàn của máy tính

 • Thu thập thông tin chi tiết về các bản vá cần cập nhật/đã cập nhật;
 • Thu thập thông tin chi tiết các lỗ hổng theo các chuẩn về lỗ hổng CVE, CPE và OVAL;
 • Thu thập thông tin về các tiến trình phần mềm đang thực thi;
 • Thu thập thông tin về các dịch vụ (services) đang được triển khai trên máy tính;
 • Thu thập thông tin về các chương trình khởi động cùng máy tính;
 • Thu thập thông tin về cấu hình kiểm soát truy cập của máy tính (User Account Control);
 • Thu thập thông tin về cấu hình hoạt động Internet của hệ thống (Internet Options);
 • Thu thập thông tin kiểm tra hệ thống file và tổng hợp những file nghi ngờ dẫn tới nguy cơ mất mát thông tin;
 • Dựa vào một số các thông tin thu thập được ở trên, phần mềm sẽ phát hiện thông minh các nguy mát an ninh an toàn, thu thập các mẫu nghi ngờ mất an toàn;
 • Hỗ trợ phân tích đánh giá an ninh an toàn cho các tệp định dạng tệp thực thi trên Windows (exe, dll, com, …);
 • Cho phép trích xuất báo cáo phân tích dưới dạng PDF.

Phân tích các nguy cơ mất an toàn của máy tính

 • Xác định các mã độc đang có trong hệ thống;
 • Xác định các phần mềm không có chữ ký số, có nguy cơ là mã độc;
 • Xác định các kết nối tới địa chỉ độc hại;
 •  

Tổng hợp dữ liệu

 • Tổng hợp báo cáo về thông tin phần cứng máy tính;
 • Tổng hợp báo cáo về thông tin hệ điều hành và phần mềm;
 • Tổng hợp báo cáo về kiểm tra, đánh giá an toàn máy tính ;
 • In/xuất báo cáo (định dạng docx, pdf, Tiếng Việt).

Phương thức vận hành

 • Sử dụng USB tích hợp phần mềm thu thập;
 • Máy chủ phân tích được quản trị thông qua giao diện Website;
 • Hỗ trợ tiếng Việt.